Gimnastes

JQTI9324

Les gimnastes són la veritable raó de ser del nostre Club.

En tant que en són les autèntiques protagonistes, tenen tot el dret a rebre una formació que contribueixi al desenvolupament de la seva personalitat i el dret a que es respecti la seva integritat física i moral, així com la seva intimitat i dignitat personals.

També, com en tota institució reglamentada, també han de conèixer i respectar les normes internes del Club.

Totes les nostres gimnastes gaudeixen de les cobertures d’assegurances i acreditacions administratives -llicències del Consell d’Esports i de la Federació- que en cada cas siguin exigibles.