Grups

Per una formació esportiva més eficient i eficaç, les gimnastes s’entrenen per grups. L’equip tècnic avaluarà els fonaments tècnics que siguin oportuns en cada grup tot considerant que les capacitats a desenvolupar siguin les que corresponen a l’edat de les nenes, tenint per tant la facultat d’adjudicar la gimnasta al nivell més adequat per a vetllar pel seu desenvolupament personal, atenent a les seves aptituds esportives i les esmentades capacitats.

img_5444

Desplegant aquest apartat, es detallen les característiques principals de cadascun dels grups de treball: Escola, Iniciació, Promoció, Competició i Especial (equip adaptat)*

       *L’equip adaptat estarà constituit per gimnastes amb discapacitats psíquiques o intel.lectuals.