Preus

L’entrenament constitueix la base fonamental de la formació tècnica, física, teòrica i estratègica de les gimnastes. Al Club Rítmica Mataró establim grups de cursos en funció de l’edat, capacitat i evolució de les esportistes, així doncs actualment tenim els de Escola, Iniciació i Competició.

El preu de qualsevol dels cursos es composa de 46€ en concepte de matrícula, 15€ en concepte d’assegurança mèdica, a més de la quotes ordinàries corresponents i la de manteniment*.

El rigor en el treball i la necessitat d’observar una sèrie de regles de conducta fa que establim un denominador comú en forma de normes bàsiques a seguir en cadascun dels esmentats grups.

 

2 NORMATIVA INSCRIPCIONS

Per inscripcions, trametre a clubritmicamataro@gmail.com el següent formulari degudament omplenat: FULL INSCRIPCIO – DADES

 

*El mes d’agost es liquida una quota única de manteniment del 35% de la quota habitual