Normativa

AVÍS LEGAL

El domini www.clubritmicamataro.com pertany al Club Rítmica Mataró (CRM), amb NIF G6685449, al carrer Alcalde Josep Abril, 33, codi postal 08302-Mataró i amb l’adreça clubritmicamataro@gmail.com de correu electrònic.

Les dades facilitades al CRM són tractades amb absoluta confidencialitat. CRM, com a responsable dels fitxers de dades de caràcter personal n’assumeix un compromís de privacitat i seguretat en les informacions personals de cada gimnasta, que són utilitzades per l’entitat per la domiciliació bancària de les quotes i/o matrícules d’inscripció si s’escau.

De la mateixa manera, únicament podran aparèixer a la web, instagram, facebook (comptes a les que podeu accedir directament des de la barra de capçalera) o d’altres espais publicitaris propis del CRM, les imatges d’aquelles esportistes de les que prèviament l’entitat hagi obtingut l’autorització de pare, mare o tutor, i en tot cas, en relació a les activitats esportives o socials organitzades pel Club.

El CRM no utilitza cookies o altres eines de naturalesa anàloga per a tractar dades personals que permetin identificar als usuaris d’aquesta pàgina web.

Tampoc el CRM es fa responsable de l’accés tècnic, de la informació o dels continguts d’altres webs a les quals remet o es pugui enllaçar.

El CRM es reserva el dret de modificar de forma parcial o total els continguts d’aquesta web així com d’eliminar-los, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

ESTATUTS I REGLAMENT

Els Estatuts socials i el Reglament de règim intern són les dues fonts normatives pròpies del Club (veure desplegable amb enllaços als documents).

INSCRIPCIONS

2 NORMATIVA INSCRIPCIONS

COVID-19

La crisi sanitària causada per la Covid-19 ha provocat que s’hagin d’adoptar una sèrie de mesures d’higiene i seguretat les quals cal observar amb tot el rigor.

3 NORMATIVA COVID-19