Normes de conducta

Totes les persones vinculades al Club -mares, pares, gimnastes, equips tècnic i directiu- han de conèixer i observar tot allò que disposa el seu Reglament de règim intern (publicat dins de l’apartat “El Club”), especialment pel que fa a qüestions d’ordre en pista i en vestidors, uniformitat i calçat, higiene personal o relació amb tercers.

No obstant, pel que fa al funcionament dels grups de treball, destaquem les següents normes de conducta:

  • És obligatòria l’assistència de cada nena als entrenaments convocats. Les faltes excepcionals i inevitables (malaltia, imprevistos, etc.) s’hauran de comunicar a l’entrenadora via correu electrònic o mòbil, si s’escau.
  • Les gimnastes hauran d’estar preparades i equipades per donar inici a l’entrenament amb rigurosa puntualitat.
  • Les gimnastes no han de portar cap objecte que els pugui causar mal a elles mateixes o a terceres persones per la qual cosa queda prohibida tota pràctica esportiva amb rellotges, polseres, arracades grans, collarets o elements similars. Tampoc es permet portar les ungles llargues ni maquillatge, i necessariament han de portar els cabells recollits.
  • Les gimnastes hauràn d’emprar en els entrenaments el comportament, disciplina, dedicació, esforç i motivació adequats per al seu propi benefici i el de la resta del conjunt.
  • Durant el desenvolupament de l’entrenament, la gimnasta només atendrà a les instruccions i recomanacions de la seva entrenadora.

ESPECIAL COVID-19

Arran de la crisi sanitària de la Covid-19, s’han de prendre mesures addicionals que s’especifiquen seguidament, així com omplir el següent full Auto-declaració responsable

3 NORMATIVA COVID-19

PHOTO-2020-08-18-18-53-32PHOTO-2020-08-18-18-53-33PHOTO-2020-08-18-18-53-36PHOTO-2020-08-18-18-53-35