EL CLUB

El Club Rítmica Mataró (CRM) és una associació esportiva privada sense ànim de lucre. Centra tota la seva activitat en una modalitat esportiva que combina elements de ballet i dansa i que es realitza amb l’ús de diferents aparells com la corda, les maces, el cèrcol i la cinta.

El Club Rítmica Mataró prioritza la formació de la nena, mitjançant l’aplicació d’un pla que li faciliti l’adquisició de determinats hàbits, tals com l’ordre, la disciplina, el respecte, la correcció, el companyerisme, la responsabilitat i l’esportivitat, fent de la competició un element enriquidor on sigui possible fer esport en un entorn adeqüat i motivador, remarcant sempre els tradicionals valors d’esforç individual i en equip.